Yönetim

 
İsmail YILDIRIM
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
E-Posta

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Kanun’la kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulmuştur.
Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyacının karşılanmasına yönelik sorumluluk üstlenen Başkanlığımız; genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kaynakların rasyonel kullanımını hedeflemektedir.
Daire Başkanlığımız;
Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek;
Gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak;
Topluma hizmet yoluyla katkı sağlamayı görev kabul etmiştir.
Genç bir Üniversitenin genç bir Daire Başkanlığı olarak bir taraftan yapılanmamızı tamamlarken; diğer taraftan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne yakışır, gelecek nesillere aktarılmasından gurur duyacağımız hizmetler üretmek temel hedeflerimizdir.