Entegre Sistem Politikası

Paydaş/Hizmet Memnuniyeti: Akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin memnuniyeti tüm faaliyetlerimizin odak noktasıdır. İmalatlarımızı zamanında ve eksiksiz tamamlayıp teslim ederiz. Arızalara optimum sürede müdahale edip çözüm üretiriz.

Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve enerji performans göstergeleri ile takip eder, uygunsuzluklar daha oluşmadan sistemimizi sürekli iyileştirmeye çalışırız.

Kişilerden Bağımsız Kurumsal Süreç Yönetimi: Tüm süreçlerimizde kişiye bağımlılığı ortadan kaldırma gayreti içinde olup kurumsal bir süreç yönetimini benimsemekteyiz.

Mevzuatlara Uyum: Tüm faaliyetlerimizi yasa ve hukuk kuralları çerçevesinde, kanunlar, yönetmelikler, genelgeler ve şartnamelere uygun olarak yürütürüz.

Yüksek Nitelikli Çalışanlar: Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hâkim, konusunda bilgili, işini gerçekten seven, yaptıkları her işten sorumluluk ve gurur duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli birtakım olarak çalışırız.

İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak: İş sürecimizde insan ve çevre sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları ve paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.

Bu amaçla,

■ İş sağlığı ve iş güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel kanun, yönetmelik ve standartlara uyulur.

■ İş sağlığı ve iş güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.

■ Yeni proje ve proseslerin iş sağlığı ve iş güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirilir.

■ Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.

■ Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

■ Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.

■ Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

■ Çalışanlara ve tedarikçilere¸ çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

Enerji Yönetimi: Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler, hizmetler satın alınmasını sağlar, enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımlar geliştiririz.

Kaliteli Hizmet: Tüm projelerimizi ve hizmetlerimizi kurumun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üretmeye çalışırız.

Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2022