Yönetim

 

 

      İsmail YILDIRIM
      Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
      E-Posta : ismail.yildirim@afsu.edu.tr

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı kanunla kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulmuştur.
Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyacının karşılanmasına yönelik sorumluluk üstlenen başkanlığımız; genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kaynakların rasyonel kullanımını hedeflemektedir.
Daire Başkanlığımız;
Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek; gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak yoluyla topluma katkı sağlamayı ve hizmet etmeyi görev kabul etmiştir.
Genç bir üniversitenin genç bir Daire Başkanlığı olarak bir taraftan yapılanmamızı tamamlarken; diğer taraftan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne yakışır, gelecek nesillere aktarılmasından gurur duyacağımız hizmetler üretmek temel hedeflerimizdir.

Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2022